Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 27, 2022

Stort toneskift i Ms. Marvel! Vi taler om episoden, små detaljer der kan have store implikationer, det kæmpe bryllup og vores første store action sekvens. Alt dette bakket op af et solidt lydspor fra Brown Jovi.