Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 21, 2022

Vi taler om Marvel Studios' kontroversielle tolkning af Kamala Khans kræfter, trailerens unikke tone og hvordan Kamala passer ind i MCU. Til sidst har vi sociale media reaktioner fra Moon Knight.