Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2021

I forberedelse til Spider-Man: No Way Home, laver vi et flashback til Sam Raimis Spider-Man, hvor vi går i dyben med tematikker, pacing og karakterer. Bagefter er der bl.a. nyheder vedrørende Adam Warlock i Guardians of the Galaxy Vol. 3.